Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΠΟΙΑ ΥΛΗ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2011-2012)

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης – Τα κεφάλαια που δεν θα αξιοποιηθούν.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φύλλο εργασίας 4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ. 48-50)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής. Αφαιρείται μόνο η σελίδα 62: δραστηριότητα για το εσωτερικό των δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, σελ. 63.
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100)
Φύλλο Εργασίας 5: Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)
Φύλλο εργασίας 8: Η πίεση (σελ. 188-190)
Φύλλο εργασίας 9: Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193)
Φύλλο εργασίας 10: Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ*
Φύλλο εργασίας 1: Μελετάμε τα μίγματα (σελ. 30-33)
Φύλλο εργασίας 2: Μελετάμε τα διαλύματα (34-37)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φύλλο Εργασίας 1: Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14)
Φύλλο Εργασίας 2: Πώς μελετάμε τον κόσμο γύρω μας (σελ. 15)
Φύλλο Εργασίας 3: Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή (σελ. 16-17)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φύλλο Εργασίας 4: Επεξεργασία του αργού πετρελαίου (σελ. 28-30)
Φύλλο Εργασίας 5: Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας (σελ. 31-32)
Φύλλο Εργασίας 6: Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 33-34)
Φύλλο Εργασίας 8: Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας (σελ. 37-38)
Φύλλο Εργασίας 10: Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας (σελ. 41-42)
Φύλλο Εργασίας 11: Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ:
Φύλλο Εργασίας 2: Η φωτοσύνθεση (σελ. 72-75)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφ.             ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΒΜ)           ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕ)
1ο                                                               εργασία ε
2ο               ολόκληρο το κεφάλαιο             ολόκληρο το κεφάλαιο
3ο               εργασία 1                                εργασία δ
4ο                                                              εργασίες δ και ε
5ο               ολόκληρο το κεφάλαιο             ολόκληρο το κεφάλαιο
6ο                                                              εργασία ε
Επ. 1ο        εργασία 4                                εργασία γ
9ο                                                              εργασία δ
10ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
11ο                                                            εργασία ε
Επ. 2ο       εργασία 6                                 εργασίες δ, ε
15ο            εργασία 2                                 εργασίες β, ε
16ο            εργασία 1                                 εργασίες α, β, γ
17ο            εργασία 1                                 εργασίες α, ε
19ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
20ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
Επ. 3ο       εργασίες 1γ, ε                           εργασίες δ, ε
22ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
23ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
24ο            εργασία 4                                 εργασία α
25ο            εργασία 1                                 εργασία δ
26ο                                                            εργασία ε
27ο                                                            Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης
28ο                                                            εργασίες δ, ε : να γίνει μια περίπτωση σε καθένα
Επ. 4ο      εργασία 1β,γ,δ,ε                        εργασίες α, β :
                Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.           να μη γίνουν οι αναφορές στα ποσοστά
30ο          Εργασία 2                                  εργασία β, η μισή εργασία γ
               Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.              

31ο         Η χρήση του μετατροπέα μήκους,               το δεύτερο ερώτημα από                     προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά                        κάθε σκέλος της εργασίας ε


ή, εναλλακτικά, επαφίεται στη διακριτική
  ευχέρεια του εκπαιδευτικού
32ο      Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.            εργασία δ
33ο                                                           εργασίες α, δ : από τη δ εξαιρείται
                                                                                                              το τελευταίο σκέλος
34ο                                                           εργασίες β, γ Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
35ο     ολόκληρο το κεφάλαιο                  ολόκληρο το κεφάλαιο
36ο      εργασία 3
37ο                                                           εργασία 3: Καλύπτεται από τη δραστηριότητα        
                                                                                                                 ανακάλυψης.
39ο    αφαιρούνται οι αναφορές στα ποσοστά          Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
40ο    εργασία 4.                                      Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
43ο                                                          εργασία γ
44ο                                                          εργασία γ
45ο    εργασία 1Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.    εργασία δ
48ο    ολόκληρο το κεφάλαιο                    ολόκληρο το κεφάλαιο
49ο                                                          εργασία γ, το δεύτερο ερώτημα
50ο η δραστηριότητα της σελίδας 129
       Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
51ο                                                          εργασία δ
52ο   εργασία                                           όλες οι εργασίες.
54ο  εργασία 2 το τελευταίο ερώτημα               εργασίες γ, δ, ε.
55ο   ολόκληρο το κεφάλαιο                    ολόκληρο το κεφάλαιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφ. 1ο
ΒΜ
ΤΕ   4η άσκηση, 2ο πρόβλημα


Κεφ.5ο
ΒΜ
ΤΕ: 1η ασκ.(β,δ,ε,ζ,η) 2η ασκ. (α,β,ε) 3η ασκ. (τα 3 τελευταία)

Κεφ. 6ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα
ΤΕ: 3η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 8ο
ΒΜ:1η δραστηριότητα, 2η εφαρμογή
ΤΕ:1η, 3η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 9ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 10ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 11ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 18ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 21ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ: 1η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 22ο
ΒΜ
ΤΕ: 2ο πρόβλημα

Κεφ. 25ο
ΒΜ: 1η, 2η εφαρμογή, ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση
ΤΕ

ανακεφ.
ΒΜ: ορισμοί
ΤΕ: 1ο πρόβλημα

Κεφ. 31ο
ΒΜ
ΤΕ: 1ο πρόβλημα

Κεφ. 33ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα, εφαρμογή
ΤΕ: 2η άσκηση

Κεφ. 37ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ

Κεφ. 38ο
ΒΜ
ΤΕ: 2ο πρόβλημα

Κεφ. 39ο
ΒΜ
ΤΕ: 2ο πρόβλημα

Κεφ. 42ο
ΒΜ
ΤΕ: 3ο πρόβλημα

Κεφ. 43ο
ΒΜ
ΤΕ: 4ο πρόβλημα

Κεφ. 45ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ

Κεφ.47ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ

Κεφ. 48ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ

Κεφ. 50ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 51ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 52ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα, 1η,2η εφαρμογή
ΤΕ: 1ο, 2ο και 3ο πρόβλημα.

Κεφ. 53ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 54ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα, ο ορισμός της ακολουθίας και του όρου της ακολουθίας.
ΤΕ

Κεφ. 55ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 56ο 
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 57ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 58ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα
ΤΕ: 2ο πρόβλημα Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 59ο
ΒΜ
ΤΕ: 2η άσκηση

Κεφ. 60ο
ΒΜ: 1η, 2η δραστηριότητα – 1η εφαρμογή
ΤΕ: 1η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 61ο
ΒΜ
ΤΕ: ασκήσεις 2η, 3η

Κεφ. 62ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ: 2η άσκηση

Κεφ. 63ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ

Κεφ. 67ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στη Γεωγραφία Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προβλέπει να μην αξιοποιηθούν τα παρακάτω Κεφάλαια:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 6ο. (Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 34ο. (Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 42ο. (Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)Κεφάλαιο 43ο. (Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)Κεφάλαιο 47ο. (Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 3ο. (Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης)Κεφάλαιο 30ο. (Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 31ο. (Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 32ο. (Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου