Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣΔιάβρωση είναι το σύνολο των φυσικών και χημικών φαινομένων που προκαλούν αλλαγές στο έδαφος καταστρέφοντας τα πετρώματα και μεταφέροντας τα κατάλοιπά τους. Κύριοι παράγοντες της διάβρωσης είναι το νερό και ο άνεμος.


 
Η διάβρωση που οφείλεται στο νερό ονομάζεται υδάτινη διάβρωση.


Όσες αλλαγές στην επιφάνεια της γης οφείλονται στον άνεμο αποτελούν την αιολική διάβρωση.Εδώ δες τη διάβρωση που προκαλεί στο έδαφος ένα ποτάμι

Εδώ τις αλλοιώσεις των βράχων από τον αέρα και τη διαμόρφωση ενός τοπίου 

Προσχωσιγενές έδαφος είναι το έδαφος που σχηματίζεται από τη μεταφορά χωμάτων, λάσπης ή άλλων υλικών, τα οποία έχουν μεταφερθεί από τα τρεχούμενα νερά ενός ποταμού. Τα προσχωσιγενή εδάφη είναι ιδιαίτερα γόνιμα για όλες τις καλλιέργειες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου